Tại sao khi dừng thuốc chống đông đường uống, ở bệnh nhân vẫn thu được tác dụng chống đông?

Posted 08 August 2020

2 comments


Trong trường hợp thuốc chống đông uống không phải kháng vitamin K (NOAC) như dabigatran, rivaroxaban, các thuốc này sẽ ức chế trực tiếp thrombin có hồi phục nghĩa là sự gắn kết này là thuận nghịch. Do đó khi ngừng thuốc vẫn còn tác dụng chống đông do dabigatran vẫn còn gắn với thrombin. Tuy nhiên không nên ngừng thuốc đột ngột vì dễ tăng cao nguy cơ đột quỵ.

Trường hợp dùng thuốc kháng vitamin K. Thuốc sẽ ức chế các yếu tố chống đông tự nhiên là Protein C và Protein S và có thể xảy ra tình trạng tăng đông nghịch đảo do Protein C giảm. Thường phải đến 4-5 ngày của liệu pháp chống đông, nồng độ của tất cả các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K mới giảm xuống mức cần thiết cho việc chống đông máu.

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community