Phân loại thuốc bôi corticoid dùng ngoài da & Cách lựa chọn sử dụng

Share:

Thành công hay thất bại trong điều trị phụ thuộc phần lớn vào việc lựa chọn Corticoid bôi tại chỗ có độ mạnh phù hợp với tính chất bệnh lý, vùng da tổn thương.

Join Over 150,000 Pharmacy Professionals Around Southeast Asia

Header with a phone