BÍ ẨN DƯỢC PHẨM: Tác dụng của vitamin C đối với bệnh tiểu đường

Share:

Lượng đường trong máu của tôi thấp hơn bình thường. Bác sĩ của tôi rất hài lòng với kết quả của tôi, và rõ ràng tất cả chỉ số của tôi đã được cải thiện. Có bất kỳ tương tác thuốc nào trong đơn thuốc của tôi đang gây ra những thay đổi tốt này không?

Join Over 150,000 Pharmacy Professionals Around Southeast Asia

Header with a phone