ร้านยาชุมชนอบอุ่น กับ ระบบ E-PRESCRIPTION

Share:

เชื่อว่าเภสัชกรหลายท่านคงเคยได้ยินโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” และ “ระบบ e-Prescription” มาอยู่บ้าง วันนี้เราจึงอยากพูดถึงแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะนำทั้งสองเรื่องนี้มาผนวกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความพัฒนาให้แก่ระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าสู่สากลมากขึ้น ทั้งในแง่ของการให้บริการผู้ป่วย และในแง่ของธุรกิจร้านยา เดิมทีร้านยาชุมชนอบอุ่นนั้นมีจุดเริ่มต้นจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผลักดันให้การบริการภายใต้ระบบบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เชื่อมต่อข้อมูลในระบบสุขภาพของโรงพยาบาลกับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำร่องจากร้านขายยาใน กทม. ทั้งหมด 46 แห่ง ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศในโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กล่าวง่ายๆ คือ เมื่อผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองไปรับบริการตรวจรักษากับโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยสามารถเลือกได้ว่าจะรอรับยาที่โรงพยาบาล หรือนำใบสั่งยาไปขอรับยากับร้านขายยาใกล้บ้าน (ที่เข้าร่วมโครงการ) แต่ปัญหาหลักที่พบ คือ การบริหารจัดการระบบเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลกับร้านขายยาที่ยังมีช่องโหว่...

Join Over 150,000 Pharmacy Professionals Around Southeast Asia

Header with a phone